Контакти

Кметство село Бърдарски геран
община Бяла слатина, област Враца

Екипът на Кметството е на Ваше разположение всеки работен ден (понеделник-петък):
⏰сутрин от 8:00 до 12:00 ч.
⏰следобед от 13:00 до 17:00 ч.
За контакти:
????0887 545 800 - Татяна Софранова - кмет
????0888 737 336 - Нора Янева - специалист
???? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2008-2015 Bardarski geran !EU All rights reserved.