Кметство

Кметство село Бърдарски геран
община Бяла слатина, област Враца

пощенски код- 3259
телефон- кмет- 09135/ 2285
гл.специалист- 09135/ 2294

работно време- 8.00 часа- 17.00 часа

 

КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪВЕТА В БЪРДАРСКИ ГЕРАН

 

Татяна Софранова

2023-

Пламен Петков

2019-2023

Светослава Кръстева

2015-2019

Светлана Караджова

2011-2015 - отчет

Цветомила Спасова

2007-2011

Дамян Монов

1995-2007

Никола Мичев

1974-1995

Иван Лазаров

1969-1974

Петър Манев

1965-1968

Стоян Пеев

1958-1965

Антон Петков

1956-1958

Матей Кърчев

1950-1956

Рашко Манев

1947-1950

Павел Тошков

1945-1947

Рашко Манев

1944-1945

Никола Изворски

1943-1944

Илия Дилчев

1943

Цако Беров

1940-1943

Иван Каменов

1938-1940

Александър Карданов

1937-1938

Стефан Вълков

1935-1936

Петър Топчев

1934-1935

Гашпар Бодуров

1933-1934

Стоян Пенков

1932-1933

Гашпар Бодуров

1931

Стефан Вълков

1931

Стоян Пенков

1931

Рашко Братанов

1931

Шандор Братанов

1930-1931

Петър Кърчев

1930

Слав Йовчев

1927-1930

Цало Митков

1926

Стоян Босилков

1924-1926

Слав Йовчев

1923-1924

Стефан Ив.Гашпаров

1921-1923

Петър Горанов

1920-1921

Петър Топчев

1920

Петър Горанов

1919-1920

Иван Велчев

1919

Петър Гърголов

1919

Иван Велчев

1914-1918

Никола Чуканов

1911-1914

Никола Тошков

1908-1910

Матей Софранов

1907

Никола Тошков

1905-1907

Иван Велчев

1902-1905

Матей Софранов

1900-1902

Петър Перков

1900

Никола Лазаров

1899

Иван Велчев

1899

Лукан Чуканов

1898-1899 (От заселването през 1887 г. до 1898 Бърдарски геран административно принадлежи към Бяла Слатина.)

Copyright © 2008-2015 Bardarski geran !EU All rights reserved.