VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Информация за предоставените административни услуги

Решение №339/ от Протокол №26/16.02.2009 година на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

 в лева

Вид удостоверение или документ

обикновена

за 2 дена

бърза

за 1 ден

експресна

за 4 часа

1

За издаване на удостоверение за наследници

4.00

7.00

 

2

За издаване на удостоверение за Идентичност на имена

2.00

4.00

6.00

3

За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за смърт, раждане

1.00

2.00

3.00

4

За издаване на удостоверение за семейно положение

2.00

4.00

6.00

5

За издаване на удостоверение за родствени връзки

2.00

4.00

6.00

6

За издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес

2.00

4.00

6.00

7

Издаване на дубликати за, граждански брак и препис-извлечение от акт за смърт

2.00

4.00

6.00

8

Презаверка на удостоверение за наследници

1.00

   

9

Заверка на заявление за постоянен и настоящ адрес

1.00

   

10

За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

5.00

5.00

5.00

11

За всички други видове удостоверения по искане на граждани

2.00

4.00

6.00

12

За преписи от документи за 1 стр.

1.00

2.00

3.00

13

Пълномощно-нотариално заверен подпис

5.00

   

14

Декларация-нотариално заверен подпис

5.00

   

15

Служебна бележка

1.00

   

16

Сключен граждански брак - с ритуал

50.00

   

17

Изготвяне образец УП- 2

3.00

   

18

Изготвяне на образец №30

2.00

   

Необходими документи:
-Заявление по образец
-Документ за самоличност

 • Нов център за домашни грижи...


  Център за домашни грижи в Бърдарски геран

  На 31 октомври в Бърдарски геран беше благословен Центъра за домашни грижи към Каритас - Русе от Отец Койчо Димов. На освещаването присъстваха Стефан Марков - изпълнителен директор на епархийната...

 • Първи юни в Бърдарски геран


  Участвам - Дарявам - Променям

  На 01.03.2016г. в гр. Бяла Слатина се състоя подписване на договори за изпълнение на проекти от трети етап на Програма "Участвам - дарявам - променям". Тази програма е организирана от сдружение...

 • Село Бърдарски геран стана...


  С голям интерес бе посрещната прожекцията на документалния филм на Телевизия Туризъм „Спомени от Бърдарски геран“, посветен на банатските българи от едноименното нашенско село. Лентата бе...

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.