Протокол № 8

Днес, 29 септември 2012 г., се проведе септемврийското общоселско събрание в средния салон на Народно читалище „Съединение-1923“. Присъстваха към 40 човека.

Дневен ред:

  1. Въпроси към Кмета на Община Бяла Слатина инж.Иво Цветков.
  2. Информация за предстоящи инициативи
  3. Разни

Поради закъснението по уважителни причини на Кмета на Община Бяла Слатина инж.Иво Цветков, събранието започна с втора точка от дневния ред.

Светлана Караджова запозна присъстващите с приключените по-дребни проекти и предстоящите инициативи:

- Ремонтирането на фонтана. Закупена е от дарените средства специална мазилка, която е положена с доброволен труд от двама човека – Петър Дечев и Гриша Горанов. Напролет ще бъдат закупени и тръбите за създаване на инсталацията и пускане на фонтана в действие.

- Поставено е ново парково осветление от пет лампи също от срества от дарение – Даниела Петкова дари събраните от продажбата на тениски на юбилея на Бърдарски геран сумата от 205 лв и Ана Тошкова дари 82 лв.

- Боядисан е цокълът на административната сграда със средства от Общината, защото бе направено зазиждане на прозорците на мазето и последващо измазване.

- Започна писането на предписания за почистване около имотите. Ще се обикаля с общинската охрана и ще се налагат глоби, ако гражданинът не е уважил предписанията за почистване. Работниците, които са по програмата за озеленители не могат да чистят пред домовете на гражданите, това не влиза в длъжностната им характеристика. Те се грижат за общите части – паркове, централна част и др.

- На 10 октомври в Ритуалната зала ще бъде открита изложба „Вярата и Образът“ с икони, рисувани от Данаил Денов и Ивелина Мирчева.

- В Бърдарски геран от 12 до 14 октомври ще се съберат представители на няколко неправителствени организации – Инициатива за междурелигиозен диалог (URI), Източноевропейски форум за диалог – Мостове“,  „Помогни на нуждаещите се“  и  „Европрес“. Форумът в Бърдарски геран е определен от организаторите като междурелигиозен диалог в действие. Петнадесет отличили се лидери и бивши посланици на URI от цяла Европа и 15 българи ще работят паралелно по темите на форума, а съвместната част от програмата набляга на потапянето в духа на банатската българска общност – запознаване с религията, духът и културата им, акцентът е върху ролята на вярата и Църквата за запазването на общността през вековете.

- Нарочно читалище „Съединение-1923“ е поканено да участва с Танцов състав „Палкенче“ в Националния гала-концерт „Отечество любезно“, който ще се състои на 29 октомври от 18,30 ч. в Театър „София“. Ще бъде отправено искане до Община Бяла Слатина за отпускане на средства за пътни разходи.

- В началото на декември в София ще бъде представен третия том на поредицата „Родовата памет на банатските българи“, който в момента е в предпечат. Допълнително ще бъдат оповестени ден, час и място.

- На 17 ноември е празникът на Бело блато (Сърбия) и делегация от Бърдарски геран ще участва в ежегодната среща на кметове на селата от различните държави, с които имат подписани договори за сътрудничество. В рамките на това честване ще се състои и среща на кметовете на селата на банатските българи и представители на културните дружества, които да договорят помежду си срещите през 2013 г. и честванията в отделните населени места. Със Светлана Караджова, кмет на Бърдарски геран, ще пътуват малка група самодейци, които ще участват в честването. Пътуването ще е на собствени разноски.

По първа точка от дневния ред бяха зададени следните въпроси към кмета на Община Бяла Слатина:

Мария Панкова – От еврофондовете ще стигне ли някаква сума до Бърдарски геран?

Иво Цветков – Където има отворена мярка, Общината кандидатства. Наскоро кандидатстваха за водопровод, но Бърдарски геран не е включен в проекта, защото е малко село.

Мария Панкова – Хората искат и хубави пътища и осветление – по този въпрос можем ли да очакваме нещо?

Иво Цветков – Общината разполага с камък и бетон и може за някоя улица да се случи, но за момента нямат техника. Като получат техника, ще се работи по въпроса. Към момента има доста хора, започнали работа по програми, посписан е договор за още 244 души за охрана и 32 човека за гробищни паркове. Около 8-10 охранителя ще са за Бърдарски геран.

Светлана Караджова – Хората питат за домашни и социални асистенти. Какво се случва в този сектор?

Иво Цветков – Проектът е даден и чака одобрение. Над 150 човека за цялата община ще бъдат обхванати по тази програма.

Иван Тошков, председател на Футболен клуб „Ботев-Бърдарски геран“ – При разпределението на годишния бюджет на клуба са отпуснати 7 000 лв., но реално тези пари не могат да бъдат взети. Клубът е задлъжнял, а главната счетоводителка постоянно отхвърля представените й докладни. Въпросът е кога ще си получат парите?

Иво Цветков – Всеки трябва да помогне, защото е тежко. От години се отпускат по 3 000 – 3 500 лв., не повече, а на Бърдарски геран са дадени повече досега. Против е да се изплащат и наказателните картони – това трябва самият клуб да го плаща, а не да търси от Общината.

Светлана Караджова – при разговор с главната счетоводителка Таня Пеняшка именно за изплащането на средствата за футболния клуб, последната заяви, че когато хората в Бърдарски геран си платят данъците, тогава ще има и пари за клуба. При справка с Данъчното се оказва, обаче, че Бърдарски геран води всички населени места в общината по събираемост на данъци – дори преди града. Така че жителите на селото са коректни платци в по-голямата си част и очакваме същото от страна на Общината.

Илияна Банчева – Искане за контейнер.

Иво Цветков – Свободни контейнери няма. И тази година нови няма да бъдат закупувани.

Петра Чуканова – Хората, които казват, че не могат да си почистят, ще бъдат ли глобени?

Светлана Караджова – ако липсва основателна причина да бъдат извинени за непочистването, да, ще бъдат глобени след протичането на процеса първо през предписания и накрая акт.

Илияна Банчева – За всички да има глоби, не само за някои.

Цветана Караиванова – Ще бъдат ли осигурени лампи за уличното осветление? Как ще охраняват новите охранители по тъмните улици?

Иво Цветков – Ще им бъдат закупени фенерчета на охранителите. Има възможност да бъдат поставени лампи, но няма възможност да бъдат закупени. Не е предвидено да се купуват.

Цветана Караиванова – Спящите полицаи, за които от месеци молим Общината – кога ще се поставят?

Иво Цветков – Сложени са само в две села досега. Земеделските кооперации да предупредят шофьорите.

Мария Пенкова – Общината е длъжна да се погрижи за Бърдарски геран, едно уникално село, което пази самобитна и ценна култура.

Иво Цветков – Достатъчно е дадено на селото дотук.

Гюка Радков – Никъде няма толкова пропаднали села като тук. Как може в други села всичко да е оправено? Как става? Само в нашата община е такова запустение. Защо в Бяла Слатина само техните фонтани работят, а нашият в Бърдарски геран – не.

Иво Цветков – няма начин да се върне училището в Бърдарски геран, защото такава е държавната политика – децата да учат по градовете.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващата среща бе насрочена за 27 октомври.

 

Протоколчик:

Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.