Протокол № 7

Днес, 28 юли 2012 г., се проведе юлското общоселско събрание в малкия салон на Народно читалище „Съединение-1923“. Присъстваха към 15 човека.

Дневен ред:

  1. Информация за предстоящи проекти и инициативи на  неправителствените организации в селото.
  2. Обсъждане на възстановяването на фонтана и други символи на селото.
  3. Информация за предстоящи контакти през идните месеци с банатските българи в съседните държави.
  4. Разни

По стечение на обстоятелствата събранието започна с точка Разни, тъй като най-наболелите въпроси са уличното осветление, бездомните кучета и лисиците и др. На запитванията на гражданите Светлана Караджова предаде отговора на Кмета на Общината, че крушки за уличното осветление няма и скоро няма да има, поради липса на средства. След разговор с ел.техника на общината стана ясно, че ще дойде да постави такива, ако хората си закупят, но за един-двама няма да идва, а трябва да са повече.

Относно спящите полицаи – Светлана Караджова информира, че още на 28 февруари е подала докладна записка до Общината пак след едно общо събрание, но досега няма никакъв отговор. На 25 юли отново е подадена докладна, която напомня за предишната. Очакваме този път Общината да се задейства и да вземе някакво отношение по въпроса преди да се е случил някой трагичен инцидент.

Мария Панкова повдигна отново въпроса с бездомните кучета и лисиците в селото. Светлана Караджова за пореден път призова гражданите индивидуално да се справят с този проблем, като търсят ловджиите от селото.

Мария Радулова се изказа относно контейнерите и нарушенията при изхвърлянето на боклук в тях. Моли за контейнер, защото този на нейната улица постоянно е пълен с трева. Дава предложение да се разпратят писма до всички, като отново им се напомни какво могат и какво не могат да хвърлят в контейнерите.

Светлана Караджова прие идеята за писмата и пое ангажимента още преди 1 август и датата на следващото светоизвозване всички жители на селото да бъдат уведомени за пореден път писмено относно условията за ползване на контейнерите. Тя призова гражданите само да следят за нарушения и да се справят с нарушителите, така както има вече добри практики в някои части на селото.

Цветана Караиванова подчерта, че е нужно да се разлепят условията на самите контейнери, освен с писма да бъдат предупредени и да не се извозват контейнерите, ако има нарушения. Извозването ще се възобнови след като съответните нарушители извършат разделно събиране на отпадъците.

По първа точка от дневния ред Светлана Караджова запозна присъстващите с инициативите плановете на неправителствените организации в селото, както и с доброволческите инициативи през изминалия месец – поставянето на ограничителни конуси на площада по идея и с труда на пенсионерите; възстановяването на волейболното игрище от децата и младежите. Вторият етап на възстановяването на игрището ще протече в началото на авгус с поставянето на нови лостове, дарени от фирма „Виктория-93“.

В селото тече процес на създаване на още една младежка организация, с цел да може да се използват по-пълно възможностите на финансиращите програми и организации. На следващото общо събрание ще бъдат изнесени повече данни за новата организация.

Донка Харизанова отправи въпрос какво прави Кметството относно кандидатстване по Мярка 321. Светлана Караджова отговори, че Кметството не може да направи нищо, тъй като няма право да кандидатства. А относно споменатата мярка, тя е за селски общини, а Бяла Слатина не попада в списъка на селските общини. Неправителственият сектор по принцип има право, но няма пари.

Донка Харизанова изрази мнение, че хората биха се самофинансирали, ако става дума за важни сектори като канализация или водоснабдяване, но членовете на събранието контрираха - от опит се знае, че никой никой няма да даде нищо за общата кауза.

Светлана Караджова информира за организирането на предстоящ семинар в Бърдарски геран на две неправителствени организации – Източноевропейския форум за диалог „Мостове“ и Паневропейската асоциация „Европейски алтернативи“, който ще се проведе от 12 до 14 октомври. Форумът ще е с участието на 10 представители на различни европейски държави и 25 човека от България. Основната тема ще бъде търсене на пътища за превръщането на селището в развит културен и туристически център, както и търсене на възможности за привличане на инвеститори и създаване на нови работни места с цел спасяване на уникалкото село, известно като „столицата на банатските българи в България“.

По втора точка от дневния ред Светлана Караджова информира за намерението на Инициативния комитет към Кметството да бъде започнат ремонт на фонтана в парка. Има събрани средства от продажбата на юбилейните значки през май и волята на дарителите е да се използват за ремонт на съоръжението. С помощта на специалисти от Общинско предприятие „Чистота и озеленяване“ ще бъде започната работата, а кога ще успеем да го пуснем, ще зависи и от установените повреди и нуждата от нови части.

 

 

По трета точка от дневния ред Светлана Караджова запозна присъстващите с планираните срещи с банатските българи от Румъния и Сърбия. Кметовете на трите общини – Зренянин и село Бело блато, Панчево и село Иваново от Сърбия, и община Стар Бешенов от Румъния ще бъдат гости на Кмета на Бяла Слатина за празника на Бяла Слатина в средата на септември. Тогава се надяваме да бъдат проведени някои важни разговори и да се обсъдят евентуални трансгранични проекти между трите страни.

За 2013 г. е планирано турне на читалищните колективи по повод честването на 275 години от основаването на Стар Бешенов и 800 години от както името на селището присъства в архивите. Има вероятност тогава да се обиколят и селата Бречкя, Иваново и Бело блато с цел срещи и концерти, представящи банатските българи от Бърдарски геран и установяване на трайни връзки между хората и институциите. За финансиране на турнето ще бъдат търсени външни източници – фондации и дарители.

В четвърта точка от дневния ред Мария Панкова повдигна въпроса за съдбата на Немския комплекс. Светлана Караджова представи досегашната кореспонденция по случая със сестрите и официалният им отговор, че нямат административен потенциал да управляват имота. Засега няма да извършват никаква дейност там, дори не подсигурят почистване на терена

Проблемът със запустелите къщи – Донка Харизанова: Който не си плаща данъците и не поддържа къщата и мястото пред нея, да бъде заплашен с глоба или писмо.

Мария Панкова – вторият етаж на Кметството да бъде направен на хотел. Светлана Караджова отговори, че е невъзможно, тъй като етажът е даден за ползване на земеделските кооперации.

Мария Панкова – какво става със старото кметство? Светлана Караджова отговори, че преди няколко месеца е подала докладна записка за искане за търг и продажба, но все още текат процедури и няма обявен търг.

Цветана Караиванова – танцьорите мъже и момчета да си самофинансират ушиването на носии, така както го направиха и момичетата. За ушиването на бели мъжки носии всеки да отдели средства и да не се чака читалището, което няма пари, да търси за решаването на този проблем. Ако жените могат да поемат ушиването на носиите си сами, защо мъжете да не могат.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващата среща бе насрочена за 25 август.

 

Протоколчик:

Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.