Протокол № 6

Днес, 26 април 2012 г., се проведе априлското общоселско събрание в малкия салон на Народно читалище „Съединение-1923“. Присъстваха към 20 човека.


Дневен ред:

1.    Информация за организацията на честванията по повод 125-годишнината на селото.
2.    Почистването на 12 май.
3.    Разни.

По първа точка от дневния ред Светлана Караджова информира аудиторията за трудностите при настаняването на гостите от чужбина. Самодейците и футболистите трябва да вземат гости, тъй като пътуват в чужбина и знаят как са ги посрещали хората там. Изисква се максимална мобилизация на хората в селото за настаняването, с което да се ангажират всички. От Бречкя се очакват 21 човека, от Бело Блато 26, от Иваново – 25.

По втора точка от дневния ред Светлана Караджова обяви, че единствената фирма, заявила участие е „Виктория-93“, за други няма сведения засега, дано да се включат в самия ден.  Общината ще снабди с ръкавици и чували, както и с камиони за извозването.

Ивайло Генов поиска да бъдат определени местата за почистване, на което Светлана Караджова отговори, че са предимно по периферията на селото в четирите му краища и като се види колко доброволци ще излезнат, ще бъдат разпределени по обектите. Целта е поне един участък да се изчисти както трябва, ако не ни стигат силите за повече.

Цветана Караиванова повдигна въпроса с дългогодишните сметища пред някои домове, чиито собственици отказват да почистят. Дали не би могло да се използва техниката през този ден, за да се изкара този боклук на сметището.
Иван Франев е против да се чисти пред въпросните домове, защото те отново ще хвърлят там и че трябва да има санкции.

Петя Бобойчева – след като ще се чисти на избрани, тогава да се изчисти на всички, защото хората също могат да отказват да си изхвърлят боклука като се направи отстъпка за някои.

Решението е да не се чисти частният боклук на никого, а само нерегламентираните сметища в общите части на селото.

По предложение на няколко човека почистването ще започне на 11 май, за да може, който е свободен да участва два дена. В 8 ч. сутринта – сборен пункт пред Кметството.

На 12 май всички желаещи да участват в кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден“ в 8 ч. се събират пред Кметството и разпределят обектите за почистване.

В точка Разни бе повдигнат въпроса с обновяването на детската площадка. Светлана Караджова обяви, че Димитър Павлов е дарил стари автомобилни гуми, бои и четки за изграждане на някакво съоръжение за деца в границите на настоящата площадка, евентуално изграждане на пясъчник. Предложението не бе прието от Нора Янева, която изрази мнението на майките, защото пясъчникът е нехигиеничен и има много изисквания за поддържането му, което прави реализацията на тази идея невъзможна.

Мария Караджова каза, че след като люлките според майките са опасни да се концентрират върху ремонта им.
Нора Янева съобщи, че в крайна сметка ще боядисат настоящите съоръжения и ще сменят болтовете на люлките. Друго няма да правят.

Ивайло Генов - при желание от страна на родителите, може да дари варели за евентуално ново съоръжение, ако се боядисат и превърнат в нещо красиво и фунционално, например влакче или нещо подобно.

В точка разни Наталия Пенкова информира обществеността, че до момента за гробището са събрани 337 лв. като от тях за 32,70 лв. бяха закупени пръскачка, резервни части, лични предпазни средства. Към дата 26 април остават 304,30 лв.
Досега от тези пари отрова не е купувана, защото фирма „Виктория-93“ дали 20 литра отрова.

В същата точка Разни читалищното настоятелство обяви, че дарява дъски за ремонта на детската площадка и възстановяването на забравена от години люлка, находяща се в мазето на кметството.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващата среща ще бъде насрочена допълнително поради съвпадането на последната събота на месец май с честванията на 125-годишнината на селото. Евентуално ще е в началото на юни.


Протоколчик:
Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.