Протокол № 5

Днес, 24 март 2012 г., се проведе мартенското общоселско събрание в малкия салон на Народно читалище „Съединение-1923“. Присъстваха към 10 човека, поради съвпадението на часа с неочаквано погребение в селото.

Дневен ред:

1.    Информация за организацията на честванията по повод 125-годишнината на селото.
2.    Запознаване с проекта „И аз имам семейство“ и възможността за приемна грижа.
3.    Мярка 141 по Програмата за развитие на селските райони.
4.    Разни.

По първа точка от дневния ред Светлана Караджова информира аудиторията за настъпилите промени в плана за честванията:

24 май – пристигане на гостите от чужбина и настаняване

25 май

10 ч. – Литургия

11,30 ч. – Тържествено откриване на честванията – слова от институциите и гостите и кратка програма на открита сцена на площада

13 ч. – обяд (по домовете, а официалните гости са гости на Кмета на Община Бяла Слатина в Ритуалната зала в Бърдарски геран)

14,30 ч. – „Най-дългото хоро“ с Илия Луков – на площада

16,30 ч. – футболна среща с отбора на с.Брещя, Румъния, на стадиона

20 ч. – увеселение за населението на площада – свири Замфировската духова музика

26 май

10,30 ч. – работна среща с делегациите от другите населени места – в кметството

12,30 ч. – обяд

14,30 ч. – концерт на площада с открита сцена – гости и домакини

19 ч. – вечеря в читалището за гостите, самодейците и футболистите и после градинско парти в читалището за всички желаещи от селото.

27 май – изпращане на гостите от чужбина

Очаквани гости от чужбина:
Бречкя – 25 души
Иваново + Бело блато – 55 души
Тимишоара и Стар Бешенов – 10 души

За добрата организация на настаняването на гостите приканваме жителите на Бърдарски геран да се обаждат в Кметството, ако искат да приемат гости по домовете си. От 2 април започва записването.

Гости от България - Гостиля – 50 души, Асеново – 50 души
Неорганизирано – много повече от близо и далеч.
За целта за организираните групи ще трябва да се приготви обяд.

С парите от продажбата на мартениците са закупени бои и четки за изработване на петте броя табла в центъра на селото. Художникът Любен Ронков ще ги нарисува на доброволни начала. А самата изработка на таблата е от фирма „Бешовишки“ в гр.Бяла Слатина, на която ще платим само материалите, а работата е подарък за честванията на селото.

По втора точка от дневния ред Светлана Караджоа запозна накратко присъстващите с проекта „И аз имам семейство“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз, по процедура за директно предоставяне на финансова помощ „Приеми ме”. Теменуга Радкова и Искра Диловска  са социални работници по проекта и през април ще има организирана среща с тях, за да преставят проекта в детайли и възможността за развитие на приемната грижа.

По трета точка от дневния ред Светлана Караджова представи Мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони и отличното сътрудничество с Областната служба за съвети в земеделието. Екип: Емилия Петрова агроном, Марияна Иванова,  зооинженер, Цветина Илиева аграрикономист.

За всички, които се интересуват, ето адреса:
3000 ВРАЦА
бул. “Христо Ботев” № 78, ет. 4, офис 403
тел./факс: 092 / 66 13 61
моб. тел.: 0885 848 180, 0889 331 220

В точка Разни Светлана Караджова представи плана и резултатите от протичащото почистване на селото.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващата среща е насрочена за 28 април, събота от 19 ч.

Протоколчик:
Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.