Протокол № 4

Днес, 25 февруари 2012 г., се проведе февруарското общоселско събрание в малкия салон на Народно читалище „Съединение-1923“. Присъстваха към 30 човека.

Дневен ред:

1.    Информация за организацията на честванията по повод 125-годишнината на селото.
2.    Проблеми относно почистването на селото.
3.    Въпроси към Кмета на Общината инж.Иво Цветков.
4.    Разни.

Светлана Караджова откри събранието и обяви, че Иво Цветков ще закъснее, което предполага въпросите към него да минат в последна точка от дневния ред, а не както е било обявено в обявите да са първа точка.

След това тя запозна присъстващите с работата на Инициативния комитет за честванията и настъпилите промени в плановете поради липсата на средства. Тъй като Стар Бешенов няма да може да присъства с голяма група, а само с петима официални делегати, поканен е танцовият състав от село Брещя, както и футболният им отбор. Участието им е потвърдено и така ще имаме гости от Румънски Банат, които да участват в концертите и да се осъществи международната футболна среща в чест на 90 години футболен отбор в Бърдарски геран.

От Асеново ще има около 30 души, от Гостиля към 20. От Иваново засега са потвърдили участие, но не е сигурно колко човека. За 25 май официална вечеря в ресторант „Скът“ няма да има поради липсата на средства, но за сметка на това ще има увеселение за всички жители и гости на селото ни на площада. Атанас Караиванов и фирма „Виктория-93“ подсигурява хонорара на Замфировската духова музика да свири 6 часа.

Обяд за официалните гости на 25 май няма да има в града, а със шведска маса в Ритуалната зала. Кмета на Общината обещава да подсигури кетъринга, тъй като е официалният домакин на срещата.

Относно „Най-дългото хоро“ няма промени. Засега дарител за честванията е основно фирма „Виктория-93“ от местните арендатори. Даренията за ремонта на часовника и кулата от Тома Гласнов, както и дарението от Катерина Караджова са представени на предишни събрания. Няколко по-малки дарения и инициативи все още текат – на Даниела Петкова с тениските, на Общинско краеведско дружество „Сребреня“ – гр.Б.Слатина с мартениците, на Народно читалище „Петър Парчевич“ – с.Асеново, което дари 10 диска с филма „Банатска сватба“ като парите от продажбата им остават за фонда; парите от цветята на Нора Янева.

Наталия Пенкова представи събраните суми – от мартеници до момента имаме 51 лв., от цветята на Нора – 120 лв. за детската площадка.

Златка Генова каза, че безопасността на площадката не е толкова лоша, а по-опасен обект е фонтана на центъра, който със стърчащите си тръби е потенциална заплаха за децата, играещи си там. Ако може да бъде пуснат в експлоатация, нека да се пусне, ако не – да се затвори някак.

Ивайло Генов допълни, че ако може да се възстановят функциите на съоръжението и то да се използва, защото е красиво. Според Никола Мичев фонтана може да работи и не е проблем пускането му.

Светлана Караджова съобщи, че ще имаме проблем с участието на Асеново и Гостиля и в двата дни на честванията, защото няма къде да пренощуват . Ако Асеново се настани при асеновчаните в Бърдарски геран ще се реши този проблем, а Гостиля може да пътува и двата дни, тъй като е по-близо. Гостите от Брещя ще бъдат подслонени от самодейците, официалните гости от Банат също ще са по къщите.

Дамян Монов смята, че сумата за участието на Илия Луков е необмислена и концертът е напълно излишен. Според него с тези пари може да се направи официалната вечеря в ресторант „Скът“ в Бяла Слатина, както било винаги. Златка Генова репликира, че какво пречи този път празникът да е за цялото село на площада, а не само за около 100 човека избрани в ресторант в града.

Светлана Караджова съобщи, че след 10 март чакаме резултата от молбата ни за финансиране от Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси, където сме подали искане за 3 000 лв. за честванията.

Златка Генова – да се преговаря отново с Илия Луков и да се намали цената. Да се напишат писма до арендаторите да подпомогнат честванията.

Светлана Караджова обясни, че участието на Илия Луков и иницитивата за „Най-дългото хоро на банатските българи“ не е случайно измислено, а целта е да създадем още един фестивал, този път фолклорен, който да е ежегоден и да събира гости и туристи в края на месец май в Бърдарски геран с цел развитие на селския туризъм. „Най-дългото хоро“ ще е реклама за селото ни. Развитието на туризма е един път за измъкване от кризата тук.

Златка Генова – да се почистят улиците, защото е много мръсно. Ако трябва да се глобява.

Светлана Караджова отвори, че до момента няма нито един глобен в цялата община. Няма механизъм за глобяване, макар да има Наредба 9, но тя реално не действа.

Иван Франев – докато чакаме да изработят механизми, селото ще забуйнее отново. Затова да се започва да се почиства от работниците. Знае се кои са проблемните хора.

Цветана Караиванова – арендаторите да помагат повече на селото. Да се пишат писма до тях за съдействие и помощ.

Иван Франев – да поканим с официална покана арендаторите в кметството и да ги помолим за съдействие.

Светлана Караджова съобщи, че фирма „Виктория-93“ е закупила голям храсторез, който ще бъде предоставян на Кметсвото за нуждите на почистващата акция, но и всеки от жителите ще трябва да помогне като изчисти около собствените си имоти.

Дамян Монов – всички мъже от повременната заетост могат да изчистят сами 80 % от селото. Да бъдат организирани и да започват, да им се дават конкретни задачи и след това да има контрол.

Иван Франев – да се глобят първо тези, които отказват да си почистят за назидание на другите.

Мария Караджова – за да се свърши всичко трябва преди всичко съвест и съзнание. Всеки трябва да знае, че щом е на работа трябва да работи, а не да не се появява изобщо. Откъде накъде ще ходят работниците да чистят пред фурната, примерно. Тогава трябва да чистя и пред останалите магазини, ако е така.

Цветана Караинова – Излиза, че работниците от временната заетост не искат да работят. Критиките не са срещу кметството, а срещу самите работници, които нямат съзнание. Като се започне сега чистенето да има трактор с ремарке и направо да се товари и изхвърля.

Светлана Караджова – в контейнерите не бива да се изхвърля пепел от печките, защото светоизвозващото предприятие ни прави забележки.

Във втората половина на събранието пристигна Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина и гражданите отправяха въпроси към него.

Златка Генова – за евентуално съдействие от експерти за ремонт на фонтана.

Иво Цветков – Ще бъде погледнато от специалист и ще се оправи, ако е възможно. Евентуална смяна  на тръби или мотори вероятно ще е нужна.

Отговор относно поддържането на чистотата в селото – Да се пишат предписания, ако не се спазят, повторно предписание и после им се съставя акт за административно нарушение и глоби. За зимното почистваве има наложени санкции в града.

Петя Бобойчева – за празника поне 20 крушки да се сложат в селото.

Иво Цветков – в момента фактурата за поставените през есента крушки още е е платена и няма пари за нови крушки.

Ивайло Генов – ако намерим крушки, ще ни окаже ли Общината съдействие да бъдат поставени?

Техниците да ни кажат какъв вид крушки да си купим и като знаем спецификацията всеки ще се погрижи сам.

Отговор – Да, ще бъдат поставени.

Светлана Караджова – В селото няма над 1 км кабели, има цели улици без улично осветление. Там където няма кабели, дали е възможно да се изтегли кабел от някоя къща и да се закачи лампа на улицата?

Иво Цветков – вероятно няма да може, защото пак ще е нужен кабел, а пари няма.

Светлана Караджова – относно дупките по застланите с камъни улици. Дали е възможно да се докара камък и да се запълнят? Както и запълването на дупката при железопътния прелез?

Иво Цветков – за камъка не е сложно, вероятно може да се реши проблема. Дупката на прелеза не е проблем (според него).

Светлана Караджова – ако е възможно да се сложи една указателна табела на входа на селото с надпис „Бърдарски геран“, защото такава липсва.

Цветана Караиванова – да се поставят „легнали полицаи“ поне на две места в селото, защото през главната улица минават много тирове с висока скорост.

Иво Цветков – да се напише молба до КАТ.

Цветана Караиванова – относно Младежкия дом, който в момента е склад за зърно на центъра на селото. Може ли тази зала да се даде за ползване на нуждите на селото?

Иво Цветков – дори и да се освободи какво ще я правим?

Светлана Караджова – ще имаме възможност да кандидатстваме по проекти и да създадем условия за младежите да се събират там, да се организират различни прояви и да се използва по предназначението, за което е построена навремето. Искаме съдействие за получаване документ за собственост или поне право на безвъзмездно владение, за да можем да търсим финансиране за ремонти.

Иво Цветков обеща да провери, запознат е със случая от Приемния си ден, когато Никола Мичев е ходил при него.

Никола Мичев – Общината, ако актува сградата, да сключи договор с Младежкото сдружение за ползване, но без наем. Или да дадат нужната ни скица, с която да извадим нотариален акт, а

Общината вече не се ангажира с нищо.

Иво Цветков не е съгласен – първо трябва да се уточни собствеността. Начинът е да се актува и да се предостави безвъзмездно на селото, но това ще се реши от Общинския съвет след подадена молба от Младежкото сдружение.

Общината ще подпомогне ли честванията на юбилея на селото?

Иво Цветков – да, Общината ще помогне, но средствата са ограничени и да се придържаме към икономичен план за действие.

Евгения Келчева – относно нередовността на обедната автобусна линия.

Иво Цветков – да се подават жалби с точни данни, кога автобусът не е пътувал, за да може да се търси отговорност.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващата среща е насрочена за 24 март, събота от 17 ч.

Протоколчик:
Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.