Протокол № 3

Днес, 28 януари 2012 г., в малкия салон на Народно читалище „Съединение-1923” се проведе месечното общоселско събрание. Поради минусовите температури (от порядъка на -20 градуса) присъстващите бяха към 25 човека.

Дневен ред:

1.Резултати от решенията на миналото събрание.

2.Гласуване на предложението за събиране по 10 лв. от къща за закупуване на храсторез и за поддържане на гробището.

3.Представяне на подготовката за предстоящия фестивал „Фършанги”.

4.Честванията на 125-годишнината на Бърдарски геран и 90 години футбол в селото – информиране за хода на подготовката, приемане на идеи и предложения.

5.План за предстоящо чистене на стадиона и горите – подготовка за Баба Марта на 29 февруари.

6.Разни

 

Светлана Караджова откри събранието като благодари на всички, които въпреки големия студ, уважиха форума.  Относно решенията от миналото събрание тя информира обществеността за:

1.Към Инициативният комитет за честванията са включени отец Койчо Димов и Наталия Пенкова. С Милчо Босилков е проведен разговор за включването му в комитета, но той е отказал.

2.Относно подписката за Младежкия дом в момента нещата са стопирани, но в идния месец ще се предприемат действия и в тази посока. Главно чрез опити за договаряне с Общината.

3.Павел Велчев спази обещанието си и поправи часовника. Започна и обучението на Георги Рачев.

4.Относно реставрацията на самолета на центъра – за момента преписката е стопирана. Очакваме решение на военните.

5.Разкрита е банкова сметка на Инициативния комитет и вече има първи постъпления в нея.

По втора точка от дневния ред Светлана Караджова представи предложението на Мария Пенкова от миналото събрание за събиране по 10 лв. от къща за закупуване на храсторез и за поддържане на гробището. Представи и видовете храсторези, като най-подходящ за нашите нужди е такъв с работен обем минимум 40 куб.см., който струва към 1200 лв.

За дебати и решение бяха предложени два варианта – или всички къщи дават или само тези, които искат и тогава храсторезът е собственост само на участвалите.

Петя Бобойчева каза, че тя е съгласна да даде 10 лв., но тя си чисти пред тях и няма нужда да го ползва, в такъв случай как се процедира.

Даниела Христова предложи да се изпратят писма до собстениците на пустите къщи.

Мария Пенкова отново предложи да се извикват по улици хората и да се разбират те помежду си как да се чисти съответната улица, заедно с пустите къщи.

Райна Гюрова – всеки да даде, макар и по 2 лв., но да участват всички. А какво ще правим с тези, които живеят тук, но не почистват.

Мария Пенкова каза, че ще даде две пейки за 25 и 26 май за честванията, защото в центъра на селото няма да стигат пейките за множеството събрани хора. Прикани всички, които имат пейки, да ги дадат за тези два дни, за да се покрие необходимостта.

Милчо Петров предложи да има разлика в таксите. За тези, които си почистват пред тях една такса, а за тези, които не живеят в селото, но имат къща – примерно двойна такса, по-голяма сума за тези, които не са си изчистили пред къщите – по-висока такса.

Светлана Караджова обясни, че част от парите ще отидат за поддържане на гробището, за закупуване на отрова, с която да се пръска тревата.

След дебатите бе отхвърлено изобщо решението да се събират по 10 лв. от къща и закупуването на храсторез да почака. Избран ме нов вариант – да се събират по 2 лв. от къща за отрова за тревата на гробището.

След гласуване единодушно бе прието да се събират по 2 лв. на къща за справяне с проблема с тревата на гробището.

По трета точка от дневия ред Светлана Караджова информира присъстващите за подготовката на фестивала „Фършанги”, който ще се състои на 18 и 19 февруари. Представена бе програмата му:

18 февруари 2012 г.

10,00 ч. – Пристигане на участниците и работна среща на ръководителите на групите

10,30 ч. – Откриване на базара-изложение и изложбата „Моят поглед към традицията”

11,00 ч – Шествие на маскираните участници

13,00 ч. – Обяд

14,00 ч. – Хумористичен концерт на съставите – в салона на читалището

15,00 ч. - Презентация на филма „Банатска сватба” на Народно читалище „Петър Парчевич” с.Асеново

18 ч. – Бал с маски

19 февруари 2012 г.

11 ч. – Литургия

13 ч. – Презентации на кратки филми на тема „Моят поглед към традицията”

Светлана Караджова запозна присъстващите с идеята фестивалът постепенно да се разрастне като включва и базар-изложение, на което да се продават освен занаятчийски стоки, изработени от общността, така също и кулинарни деликатеси.

За децата, които ще участват на фестивала, но учат в други населени места ще бъдат дадени извинителни бележки от читалищното настоятелство, за да могат да участват пълноценно във всички дни, тъй като след Фършанги и три дни училище ги очаква кратка междусрочна ваканция.

Задължителна е регистрацията за маскираните участници, за да може да се планира колко хора ще трябва да бъдат нахранени от гостите и колко грамоти да бъдат направени. Талон за регистрация може да бъде намерен в читалището и в сайта на читалището.

По четвърта точка от дневния ред Светлана Караджова запозна присъстващите с работата и решенията на Инициативния комитет за честванията, както и с приетата програма:

24 май – пристигане на гостите от чужбина и настаняване

25 май

10 ч. – Литургия

11,30 ч. – Тържествено откриване на честванията – слова от институциите и гостите и кратка програма на открита сцена на площада

13 ч. – обяд (по домовете, а официалните гости са гости на Кмета на Община Бяла Слатина)

14,30 ч. – концерт на площада с открита сцена – гости и домакини

16,30 ч. – футболна среща с отбора на Стар Бешенов, Румъния, на стадиона

20 ч. – официална вечеря в ресторант „Скът“ в Бяла Слатина

26 май

10,30 ч. – работна среща с делегациите от другите населени места – в кметството

12,30 ч. – обяд

14,30 ч. – „Най-дългото хоро“ с Илия Луков – на площада

19 ч. – вечеря в читалището за гостите, самодейците и футболистите и после градинско парти в читалището за всички желаещи от селото.

„Най-дългото хоро на банатските българи” е една съвместна инициатива с певеца Илия Луков и Продуцентска къща „Пирина”, която цели да създаде ежегоден фестивал в края на май, който да събира фолклорни дарования и самодейни колективи, както и да открива нови таланти.

По пета точка от дневния ред Светлана Караджова запозна присъстващите с постигнатите до този момент договореност за почистването на стадиона. По инициатива на Футболен клуб „Ботев”, който изяви готовност да се грижи за стадиона, ако всички помогнем за почистването от дългогодишно растящата джунгла, бе проведена работна среща на стадиона с директора на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” Томо Томов, който предложи трайно решение на проблема. Работниците от временната заетост и футболистите, както и доброволци от селото да окастрят израстъците, а след това с помощта на техниката на общинското предприятие да бъдат изкоренени всички издънки. Това ще превърне отново стадиона в хубав парк и после поддържането му ще е лесно и ефикасно.

Ако времето позволи, още до края на февруари да се изчисти и събраните клони и боклуци да се изгорят за Баба Марта на 29 февруари.

Цветана Караиванова добави, че е добре да се разпратят писма до арендаторите да се включат в кампанията по почистването на стадиона с трактори и работници.

В точка Разни Светлана Караджова запозна присъстващите с актуалните или очаквани скоро програми на Бюрото по труда – за озеленители, за социални асистенти, която се очаква през март, както и „помощ за пенсиониране” за тези, на които не достигат 16 месеца стаж или години за пенсиониране.

Купувачи от чужбина търсят къщи в селото и участниците в събранието предложиха няколко потенциални къщи за преговори с купувачите.

Направен бе отчет на събраното от кампанията на Нора Янева с благотворителната продажба на цветята от плат в края на декември. Събрани са 100 лв., които родителите на малки деца, под ръководството на Нора Янева, ще използват за ремонт на детската площадка.

Представена бе идеята на Даниела Петкова за направата на тениски с надпис „125 години Бърдарски геран”, които ще се продават в нейния магазин. Тениските са на цена 5 лв., но ще се продават по 6 лв. като левчето печалба Даниела дарява на Фонда за честванията. Още в началото на февруари ще има тениски на разположение за продажба.

На въпроса на Ралица Велчева за съдбата на немския комплекс Светлана Караджова отговори, че засега немско училище няма да се отваря, но сестрите все още искат да възстановят малката сграда и да я ползват заедно с енорията или читалището.

Светлана Караджова запозна аудиторията и с двата одобрени проекта на енорията – за ремонт на храма и на енорийската къща, което отваря както възможности за макар и малко работни места, така и за благоустройство на важи централни обекти в селото.

В частта за Въпроси Мария Пенкова попита как върви организацията на кампанията на бТВ „Да изчистим България за един ден”, на което Светлана Караджова отговори, че на 12 май ще се чисти, селото ни има регистрация в тази кампания, благодарение на Ралица Велчева и към момента нямаме друга информация за конкретния ход на събитието.

Светлана Караджова помоли пчеларите в селото да се организират за една среща с нея, на която да бъдат обсъдени проблеми, нужди и възможности за бранша.

Евгения Келчева попита дали ще има още контейнери, защото сегашните са крайно недостатъчни. Светлана Караджова отговори, че по принцип в новия бюджет има заложени пари за контейнери, дано да стигнат и до нас.

На въпрос на Катя Борисова, зададен на събранието от Петя Бобойчева, относно назначаването на хора на свободното работно място в Центъра за настанавяне от семеен тип Светлана Караджова отговори, че мястото е обявено в Бюрото по труда и всеки желаещ може да подаде документи, но изборът зависи единствено от директора на Центъра, който изрази желание избраният човек да е именно от селото, така че конфликт не би трябвало да има.

Присъстващите на събранието изразиха желание на февруарското събрание да присъства общинския кмет Иво Цветков, за да му бъдат зададени въпроси директно.

Светлана Караджова закри събранието като обяви следващата дата – 25 февруари.

На събранието бе взето следното решение:

1.В Кметството да се събират по 2 лв. от къща за закупуване на отрова и пръскане на тревата на гробището през пролетта с цел изчистване на терена.

 

Протоколчик: Наталия Пенкова

 

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.