Протокол № 2

Днес, 17 декември 2011 г., в средния салон на читалището се проведе месечното общоселско събрание, на което присъстваха над 50 човека.

Дневен ред:

1. Резултати от решенията на миналото събрание.

2. Сформиране на Инициативен комитет за честванията на 125-годишнината от основаването на Бърдарски геран и 90 години футбол в селото.

3. Представяне на младежкото сдружение „Бъдеще за младежите на Бърдарски геран“

4. Подготовка за честванията

- Състояние на забележителностите в селото

- Предложения за събиране на средства

- Почистване на селото 

- Почистване на гробището

5. Разни

 

По точка първа от дневния ред Светлана Караджова, кмет на Бърдарски геран, запозна аудиторията с развитието на процесите по взетите решения от предишното събрание:

1.Относно терените за временни сметища – трябва да се чака решение на Общината за определянето на такива.

Мария Пенкова взе думата и изрази мнението си на ветеринарен лекар, че за терените за сметищата трябва съгласуване с компетентни органи непременно, да се изкопаят траншеи и да се заравят умрелите животни, тъй като при проверка глобите ще са за кметството.

2.Относно отговорници по улици и квартали за почистването – срещаните трудности са от факта, че никой не иска да поема отговорност и да „се кара със съседите“. Остава да се търси решение на този проблем.

Мария Пенкова предложи кметът да покани всички хора от дадена улица или сектор на улица и на тази среща да се обсъди кое и как да стане и тогава да се сложат отговорници. Предложението бе прието от Светлана Караджова, която обеща да организира подобни срещи.

За Великденското почистване Мария Пенкова предложи всяка къща да даде по 10 лв., които да се използват за почистването на селото и гробището. Предложението остана за решаване на януарското събрание, за да могат да се проведат предварителни разговори и проучвания на общественото мнение.

Милчо Петров не се съгласи с предложението за 10 лв. на къща, а предложи да бъдат глобявани лицата, които категорично отказват да почистят пространствата пред домовете си. Тъй като са широко известни нарушителите, една подобна санкция ще даде пример за другите, за да не се допускат повече нарушения. Следвайки наредбата за предписания и глоби да бъде започната подобна санкция, защото явно с добро няма да стане.

Светлана Караджова отговори, че вероятно и двата начина ще трябва да бъдат приложени, защото само със санкции няма да стане, а трябва и доброволно участие от страна на гражданите.

3.Относно състоянието на върбата пред кметството – все още е жива и отрязването й се отлага с години, така че остава да краси парка.

4.Относно търсенето на начини да се влезе във връзка със собствениците на запустелите имоти – все още няма напредък, но с помощта на сайтовете, с помощта на концерта в София, които предстои за банатската българска общност там, очакваме да достигнем до някакво решение на проблема.

5.Кампанията на бТВ е насрочена за 12 май. Бърдарски геран ще участва, въпреки че Общината няма, защото област Враца се е присъединила към инициативата.

6.Футболният клуб „Ботев” е провел отчетно-изборно събрание, за което не знаем детайли, защото няма представители на клуба. Очакваме да се регистрира в най-скоро време в съда.

7.Относно молбата до Кмета на Общината за по-ранен час на връщане на децата в селото след училище – отговорът от Общината е отрицателен.

8.Относно усилията ни за продължаване с изискванията си за подобряване на уличното осветление – предоставени са на Общината исканите схеми на уличното осветление и докладна за нужните количества консумативи. Пари не се знае кога ще има.

Райна Гюрова каза, че в северозападния край на селото изобщо няма осветление и схемата, представена в Общината, не е съвсем вярна.

Светлана Караджова отговори, че лампите горят всеки ден или пък светят по цял ден, поради повреди на релетата, и естествено, че няма да е съвсем актуална схемата, ако е правена преди 10 дни, когато е поискана от Общината.

8.Относно проблема с уличните кучета – неразрешим е, но с кучетата на Полигона пръблемът бе решен след разговор с Иван Игнатов, директор на Полигона, който обеща да ги държи вързани и зад ограда.

Гюка Радков настоя да се търси начин за борба срещу бездомните кучета и да се търси помощ от компетентните органи.

След отчета на извършеното Светлана Караджова прикани присъстващите на събранието за предложения по втора точка от дневния ред - нуждата от сформиране на Инициативен комитет, който да организира честванията за 125-годишнината на селото и 90 години футбол в Бърдарски геран.

След предложения и съгласие от страна на предложените, които присъстваха на събранието бе избран следния комитет, в който ще бъдат добавяни хора след отделни разговори с тях:

- Светлана Караджова - кмет

- проф. Иван Калчев

- Мария Пенкова – представител на пенсионерите

- Мария Караджова – председател на читалищното настоятелство

- Флориян Мичев – председател на младежкото сдружение

- Цветана Караиванова – представител на фирма „Виктория-93“

- Петя Бобойчева – представител на художниците в селото

- Председателят на физкултурното дружество – поради липса на представители на дружеството, името му остана да се допълни впоследствие.

.....................

Мария Пенкова предложи да се направи късометражен филм за Бърдарски геран и събранието определи тя да се заеме с реализацията на тази идея.

Гюка Радков каза, че той се наема да организира турнири по шах и тенис на маса през втория ден на честванията.

Светлана Караджова предложи като дати за честването да бъдат приети 25 и 26 май 2012 г., защото по традиция от 100-годишния юбилей насам, винаги през май са били тържествата. Иван Франев настоя да бъде на 24 май, защото така било и преди, но след разискване всички присъстващи приеха, че датата 24 май е ангажирана с общонационални чествания и никой от официалните гости няма да уважи нашата покана. Последно бе прието честванията да бъдат на 25 и 26 май.

Светлана Караджова предложи следните прояви в двата дни:

- Официален концерт с присъствие на официалните лица – на 25 май преди обяд, засега час не е уточнен.

- Футболни срещи с гостуващите отбори от Румъния и Сърбия – поне две срещи и трета среща между настоящия футболен отбор на Бърдарски геран и ветераните.

- Концерт на площада с поканен известен изпълнител 

- Обща вечеря с гостите – засега още не е уточнено в коя от вечерите да е и къде да се проведе.

Гюка Радков настоява да е на територията на селото ни, а не да се ходи в ресторант в Бяла Слатина. Трудностите с посрещането на толкова много гости засега затрудняват вземането на окончателно решение.

Светлана Караджова каза, че Инициативният комитет на свои сбирки трябва да уточни по-важните детайли за тези празнични дни и да разпрати покани. Да бъде открита банкова сметка за нуждите на обществения фонд, открит във връзка с честването. Разкриването на банковата сметка ще стане с протокола от общоселското събрание в най-близките дни, за да може да бъде публикувана и да започне да набира средства. Ще се води строг отчет на парите, който ще бъде представян на месечните събрания.

По трета точка от дневния ред Флориян Мичев представи учреденото на 8 май 2011 г. младежко сдружение, което се нарича „Бъдеще за младежите на Бърдарски геран“. Целите му са да създаде условия за обществена ангажираност на младежта и активното й участие в живота на селото. Нови членове се приемат след подадена молба до Управителния съвет.

Флориян Мичев запозна аудиторията накракто с проблема със сградата на Младежкия дом, който в момента е ничий, не е актуван като общински, но и Общината отказва да го даде на младежкото сдружение.

Никола Мичев, бивш кмет на Бърдарски геран, по време на неговото управление е строена сградата на Кметството и Младежкия дом, сподели болката си от липсата на разбирателство с Общината, в частност с експертите от отделите „Техническа служба“ и „Общинска собственост“, които категорично отказват да признаят правото на собственост върху този имот на жителите на Бърдарски геран и да издадат скица на имота. Младежкият дом е строен със средства на ТКЗС и на някогашното АПК, с доброволния труд на младите хора по онова време в Бърдарски геран и сега това поредно посегателство над имоти на Бърдарски геран, след случая с продажбата на имота ни в Рибарица по време на предишния мандат, е недопустимо и не бива да оставаме безучастни.

Никола Мичев поиска съдействие за получаването на скица от Техническа служба, която е необходима пред съда за издаване на нотариален акт.

Никола Мичев помоли за подкрепа от свидетели, които са участвали в строежа на Младежкия дом, които да дойдат на сесията на Общинския съвет, когато бъде внесена за разглеждане нашата докладна. Ако се опасяват, че може да има злоупотреби, да се поемат ангажименти, че под ръководството на Кметството младежкото сдружение ще  стопанисва имота и за всичко ще се държи строга отчетност.

Цветана Караиванова предложи да се направи подписка, с която младежите да обиколят всички къщи в селото и да съберат подписи в подкрепа на каузата, че искаме Младежкия дом да остане за младежите на Бърдарски геран, а не да бъде взет от общината и да се иска наем после на същите тези младежи. Първо докладна и подписка, а ако не успеем по този начин да търсим съдействие на медиите и съда.

Светлана Караджова поиска мнението на всички присъстващи и бе взето решение да се направи такава подписка, която да бъде като приложение към докладна до Кмета на Общината с искане Младежкият дом да бъде отстъпен безвъзмездно като собственост на сдружението, защото то без документи за собственост не може да кандидатства по проекти за ремонт.

Наталия Пенкова от сдружение „Бъдеще за младежите на Бърдарски геран“ представи първата им кампания – екологична акция за поставяне на две кошчета за стари, употребявани батерии. Кошчето е поставено на партера в Кметството, а младите хора приканват всички жители на селото да не изхвърлят старите си батерии в контейнерите или на сметището, а в специално определеното за целта кошче, защото батериите съдържат отровни вещества, които замърсяват околната среда и са опасни за здравето и живота на хората.

Стефан Стойков обяви инициативата на сдружението да организира Новогодишно увеселение за всички желаещи, което ще се състои на 28 декември от 20 ч. в средния салон на читалището. Кувертът е 10 лв.

По четвърта точка от дневния ред Светлана Караджова представи първичния замисъл за подобряване състоянието на забележителностите в селото и идеята за създаване на обществен фонд. По идея на Тома Гласнов, който живее в Австрия, и е внук на Тома Гласнов, златаря, от Бърдарски геран, преди известно време в групата на Бърдарски геран във Фейсбук стартира кампания за ремонтиране на часовника в кулата над сградата на кметството. Тома Гласнов желае да дари средства, ако ние намерим начин и майстор, който да оправи часовника. След проучване от страна на Кметсвото и търсене на часовникари, бе открит един в Габрово, който обещава да дойде през първите дни на януари.

Павел Велчев, човекът, който се е грижил за часовника от неговото поставяне през 1986 г. до преди няколко години, каза, че часовникът си е в ред и няма нужда да търсим часовникар. Той самият поема ангажимента да го ремонтира, ако дарителите поемат разходите за пренавиване на електромотора и закупуването на нужните предпазители, за да не гори толкова често от нередовния ток в селото. Павел Велчев обеща да обучи и някой младеж, който ще поеме присърце тази грижа за часовника. Самата ни общност да се постарае да намери начин да бъде осигурено някакво символично заплащане на Иван Кърчев, който ще е новият техник на часовника, защото този ангажимент да се качва в кулата два пъти седмично и да по поддържа не става само на доброволни начала.

Петя Бобойчева обяви, че фирмата на сестра й и зет й - Марияна и Александър Иванови от Свищов, ще дари строителните материали и боите за ремонт на фасадата на кулата.

Светлана Караджова постави за решаване и проблема с ремонта на фонтана в парка, но се оказа, че помпите са откраднати и според Павел Велчев тази кауза е предварително загубена. 

Иван Стамов каза, че без пари ще изчисти разпръсквателните капачки на тръбите на фонтана, ако намерим някакъв начин да оправим самата инсталация.

Този въпрос остава отворен за решаване на следващи събрания.

Светлана Караджова съобщи за контактите с Валентин Каменов, офицер от Военно-въздушните сили, който от години следи състоянието на двата самолета, разположени в Бърдарски геран. По негов сигнал самолетът, издигнат на постамент в парка, трябва да бъде укрепен, защото ръжда е намалила здравината на скачването му с постамента и е възможно при силна буря да падне. Относно другия самолет, разположен в Детската градина, Военно-въздушните сили искат да го вземат за техен музей, защото той вече е в много лошо състояние и е опасен за децата, които играят там, а ако го приберат, ще го реставрират и в музея ще има табела, че е дарен от Бърдарски геран за музея на ВВС.

Събранието взе решение да се водят преговори с военните и за сметка на взетия самолет да укрепят и реставрират на място този на центъра.

Относно възстановяването на рекламните пана из селото Светлана Караджова съобщи, че ще бъде търсено съдействието на Общината за средства, а нашите художници ще ги изготвят, ако Общината се съгласи на такъв вариант.

Иван Стамов обяви, че ще намери начин напълно без пари да бъдат изработени, но не уточни как точно ще се случи това. Ще чакаме развитие на следващите събрания.

Светлана Караджова обяви приоритетите на работата за предстоящите чествания – почистване на селото, стадиона и гробището. За стадиона спортистите дадоха обещания при предишни срещи с клуба, че ако им се осигури голям храсторез, те сами ще почистят пространството на стадиона.

Относно идеи за набиране на средства за обществения фонд първата идея дойде от Нора Янева, която предлага изработени от нея цветя от плат, аксесоари за дрехи и шапки, да бъдат продавани на цена от 5 лв., а парите да постъпват във Фонда. Като начало Нора дари 10 цветя, които са на разположение в кметството, а на 30 декември ще бъдат предлагани и по време на концерта в читалището, за всички, които искат да подпомогнат кампанията за набиране на средства. Когато интересът към подобен род оборот на парите е голям, Нора Янева обеща да направи още цветя за обществена полза.

Светлана Караджова приветства идеята и покани не само Нора, но и всички, които изработват някакви красиви сувенири или са занаятчии, да участват в изложението-базар по време на фестивала Фършанги на 18 и 19 февруари 2012 г.

По точка пета „Разни“ Светлана Караджова направи няколко съобщения:

1. Запозна присъстващите с възможността децата от 6 до 11 клас да кандидатстват за стипендии към фондация „Комунитас“.

2. Бе обявен и предстоящия концерт в читалището, който ще се състои на 30 декември от 18,30 ч., а изложба на коледни пещери, изработени от децата ще е отворена в читалището от 24 до 30 декември.

В рамките на празничния концерт от енорията ще бъде представена пиесата „История една“ с автор отец Койчо Димов, сценография и режисура – Петя Бобойчева, в ролите Цветомила Бобойчева и Стоян Гюров.

3. Дружеството на банатските българи и Държавната агенция за българите в чужбина организира среща на банатските българи, живеещи в София, която ще се проведе на 16 февруари 2012 г. От Бърдарски геран самодейците от читалището ще изнесат концерта, подпомогнати от самодейци от Асеново. Засега залата и часа не са уточнени. Транспортните разходи и подсигуряването на залата се поемат от Държавната агенция за българите в чужбина.

4. На 18-19 февруари Бърдарски геран отново ще е домакин на Фестивала Фършанги, който този път ще е в два дни, ще съдържа базар-изложение, шествие, презентация на филми на тема „Моят поглед към традицията“, представяне на филма „Банатска сватба“, създаден от Народно читалище „Петър Парчевич“ – с.Асеново.

5. Пламен Друмев съобщи, че автобусът на обяд ще пътува всеки ден от 13,30 ч. от Бяла Слатина и 13,45 от Бърдарски геран. Автобус в 11 ч. ще има само в понеделник от Бяла Слатина.

6. Гюка Радков предложи за юбилея всички дървета в Бърдарски геран да се варосат, за да добие селото празничен вид.

Светлана Караджова обяви датата за януарското събрание – 28 януари, събота, от 17 ч.

След приключване на дневния ред събранието бе закрито.

На събранието бяха взети следните решения:

1.Да бъдат продължено изпълнението на решенията от предишното събрание.

2.Избран е инициативен комитет, който да бъде допълван с нови членове.

3.Дата на честването на юбилея – 25 и 26 май 2012 г.

4.Да се организира подписка в подкрепа на Младежкото сдружение относно правото на собственост върху Младежкия дом.

5.Павел Велчев да ремонтира часовника и да обучи свой заместник.

6.Единият от самолетите да бъде предоставен на Военно-въздушните сили,  а те в замяна да реставрират и укрепят този, който е на площада.

7.Разкриване на обществен фонд за набиране на средства за честванията.

 Протоколчик: Наталия Пенкова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.