Протокол  № 1

Днес 26 ноември 2011 се проведе ноемврийското общоселско събрание. Присъстваха над 50 човека. Светлана Караджова, кмет на Бърдарски геран, откри форума и представи Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, който се отзова на поканата за участие. Представен бе новият секретар в кметството в лицето на Наталия Пенкова, която от 1 декември започва работа.

Дневен ред:

1. Отчет на изпълнението на Заповед № 11/ 14.11.2011 г. за почистване на селото

       - докладва – Флориан Мичев /еколог/

 2. Предложения за почистването през пролетта

 -        Включване в кампанията на бТВ „Да изчистим България за един ден” – отг. Ралица Велчева

-        Организиране на хората по улици за съвместно изчистване на терените – избиране на отговорници

 3. Контейнерите – вътрешно преразпределение

 - предложения

 4. Футболен клуб „Ботев” – състояние и проблеми

- докладват – треньорите

 5. Проблемите на учениците – пътуване, чакалня и др.

 - докладва избран човек от родителите

 6. Разни

 

По първа точка от дневния ред в доклада на Флориян Мичев, еколог, бяха представени проблемите на Бърдарски геран, свързани с поддържането на чистотата на населеното място. Като най-замърсени места бяха посочени местността Трапищата в западния край на селото и незаконното сметище в югоизточния му край.

Флориян Мичев отбеляза, че известна част от хората предприеха действия след кметската заповед от 11 ноември за почистване и резултатите са обещаващи, но останаха голяма част от отбелязаните замърсени обекти, които не са почистени. Има законови действия като предписания и глоби, но не е желателно да се стига до там. За целта предложението на кметството е да се обособят разделни временни сметища на четирите края на селото, където да се събират разделно органични и неорганични отпадъци. На определени периоди хората от съответния район да си осигуряват общ превоз и да си изхвърлят отпадъците на регламентираното сметище.

По втора точка от дневния ред относно контейнерите Флориян Мичев разясни, че на Бърдарски геран са дадени 37 контейнера по документи. Не всички от тях се пълнят и ако е необходимо да се извърши вътрешно разместване. Присъстващите не се съгласиха на подобна стъпка и остава старото положение. Трябва да се спазва регламента да не се изхвърлят строителни и органични отпадъци в контейнерите, защото Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” отказва да изпразват подобни контейнери.

Предложено бе да се изберат на следващото събрание през декември отговорници по улици или квартали, които да се грижат за организацията на почистването на самите улици и изхвърлянето на боклука.

Флориян Мичев постави и въпроса за съдбата на старата върба пред сградата на кметството. Върбата е един от символите на централната част на селото, но е изсъхнала и опасна, тъй като при буря или голям снеговалеж може да се счупи и да нанесе щети. Предложението на кметството е да се премахне старата върба и да се засади нова през пролетта.

Никола Мичев не се съгласи с предложението и изрази мнение да бъде потърсена консултация с агроном или друг специалист от общината, който да изрази становище относно състоянието на дървото и тогава да се решава нещо конкретно. Предложението бе прието.

Светлана Караджова представи проблема със занемарените пространства около пустите къщи, които към момента трябва да почистваме сами с помощта на работниците от временната заетост към кметството. Прикани към инициативност жителите на селото да се организират по улици и да почистят около пустите къщи като от кметството ще им бъде осигурена помощ в рамките на работна ръка, инструменти и резачка за особено тежките участъци.

За през пролетта Светлана Караджова съобщи, че ще бъдат търсени начини да се влезе във връзка със собствениците на пустеещите къщи и да се намери решение за поддържането им, тъй като тези дворове се превръщат в развъдници на змии, лисици и други животни, създаващи опасност за населението.

Здравка Велчева зададе въпрос дали ще има повече контейнери или поне да ги изкарват по-често.

Светлана Караджова отговори, че след проведени разговори с ОП „Чистота и озеленяване” ситуацията е, че повече контейнери няма да бъдат получени, а нередовното им изхвърляне се дължи на постоянните ремонти на сметоизвозващите машини.

Светлана Караджова докладва и за инициативата на Ралица Велчева Бърдарски геран да се включи в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден”. Ралица отсъства от събранието поради обективни причини, но активно поддържа контакти с БТВ и до момента преговорите са достигнали до това, че през декември ще има среща във Враца на общинските кметове, които ако решат да се включат в кампанията, тогава и Бърдарски геран ще се включи. Тази зависимост е нужна, защото общините трябва да се ангажират с извозването на събраните отпадъци до сметището в Оряхово. Събирането на боклука на малките сметища по населените места не е решение, защото по принцип те не са законни. Всичкият боклук на община Бяла Слатина трябва да бъде извозван на сметището в Оряхово, а това струва много средства на общината.

По трета точка от дневния ред думата взе Иван Тошков от името на Футболен клуб „Ботев” – Бърдарски геран, който представи проблемите на отбора. Шестима от играчите са младежи от Бърдарски геран, които пътуват от София за мачовете и някой трябва да поема пътните им разходи. До изборите тези разходи бяха поемани от личните средства на предишната кметица Цветомила Спасова. Сега отборът търси помощта на арендаторите, които при желание да поемат някакъв ангажимент към спорта в селото. Общината досега даваше пари за път на отбора и за съдийските такси, но как ще бъде занапред?

Иван Тошков обяви, че отборът ще проведе свое отчетно-изборно събрание след последния си мач за този сезон и вече след направената регистрация в съда ще има пълни права на спортен клуб. Ще има касиер, които да се грижи за получените средства, ще има банкова сметка, и ще има строга отчетност на тези месечни събрания, за да не останат хората неинформирани къде са отишли парите.

Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, отговори на въпроса със съвет да се регистрира клуба, за да може от новия бюджет да се заделят средства за него. Тъй като досега пари се дават без да е ясно дали да били заделени по бюджет за тези отбори или не. Подкрепа ще има през идната година, но само ако са законно регистрирани.

Самото поддържане на материалната база на стадиона ще става по проекти.

Светлана Караджова сподели, че заради липсата на регистрация спортния клуб е изпуснал възможността на кандидатства по последната програма на Министреството на владежта и спорта, чийто срок изтича на 1 декември. За в бъдеще тези проблеми би трябвало да ги няма след успешната регистрация в съда.

Никола Кюрчев каза, че трябва да се ускори регистрацията, ако искаме да успеем за новата година и за новия бюджет.

Иво Цветков предложи дори да се събират някакви минимални такси от зрителите на футболните мачове, да се търсят спонсори.

Гюка Радков като дългогодишен деятел на спорта в селото попита след като играят селските отбори на Бърдарски геран, Търнава и Попица къде отиват парите, давани по бюджет за спорта. Отговорът се съдържа в горепосоченото изказване на кмета на Общината за регистрираните клубове и правилата на тяхното финансиране.

По четвърта точка от дневния ред се изказа от името на родителите Райна Гюрова, която представи проблемите на учениците. За малките е особено тежко да излизат от селото в 7 ч. и да се прибират в 17,30 ч. Молбата на родителите е да се превозват децата по-рано – поне в 16 ч. да си тръгват от училище, защото иначе имат по почти 12-часов работен ден, което за малки деца е много изморително.

Светлана Караджова поясни, че през изминалата седмица неколкократно е разговаряла с Боряна Петкова, директор на Дирекция „Образование, култура и социални дейности”, която след проведени разговори с директорката на НУ „Цани Гинчев” казва, че децата не могат да си тръгват преди 16,30 ч. от училище, защото са на занималня. Нашите деца си идват последни, защото автобусът нощума в селото ни и преди това разказва деца от други населени места, а накрая прибира нашите, които стоят в училището и чакат. Проблемът е комплексен и засега няма решение, защото децата, които пътуват до града за училище са много, а автобусите малко.

От името на родителите на малките ученици Рени Първанова връчи на кмета Иво Цветков писмена молба децата да се прибират час по-рано от сегашното разписание. Кметът пое ангажимент да се запознае с проблема и да опита да реши проблема.

Райна Гюрова засегна и проблемът на големите ученици, които няма как да се прибират в 14 ч. от училище, защото няма транспорт. Те по закон трябва да пътуват с междуградския транспорт, който обаче, въпреки приетата транспортна схема, не покрива линията в 14 ч. и оставя децата да се прибират на стоп.

Светлана Караджова предложи да се намери начин всички ученици да се прибират с ученическия автобус, който връща прогимназията в 14 ч., но отказва да вози средношколци. Иво Цветков обясни, че тъй като по закон това не е редно, затова по транспортна схема си има осигурена линия за средношколците в 14 ч. Ако тя не пътува, потърпевшите трябва да подават жалби, за да може въз основа на тях общинския кмет да търси сметка на фирмата превозвач.

Антон Енглер от името на средношколците отново повдигна въпроса за автобуса, но отговорът бе същият – да се подават жалби за всяко забелязано нарушение, за да може да се търси отговорност.

Светлана Караджова призова за повече прояви на граждански съвест, за да можем заедно да се преборим с абсурдите на ежедневието ни.

Светлана Караджова набеляза тема за размисъл до следващото събрание – през 2012 г. предстои честването на 125 години от основаването на Бърдарски геран. Затова на следващто събрание, което ще се проведе на 17 декември, всеки който има някакви идеи за това честване, може да ги сподели и да се потърсят начини за организиране.

Иван Стамов повдигна въпроса за уличното осветление – защо няма лампи и защо като се оправят те отново изгарят. Светлана Караджова и Флориян Мичев поясниха, че на 25 ноември идва екип техници от Общината да поставя крушки, но повечето от тях не светят изобщо. Селото се нуждае от над 1000 метра кабел и други нужни части за прокарване на осветление в районите, където няма такова и Светлана Караджова подготви докладна до кмета на Общината за нужните неща.

Иво Цветков каза, че общината е оставена от предишните управляващи с над половин милион дълг и сега всички докладни за належащи нужди просто няма как да бъдат изпълнени поне до новия бюджет. В изключително тежката обстановка трябва всички да проявим разбиране и търпение.

Кметът на Община Бяла Слатина обяви конкурсът, който Общината провежда в навечерието на Коледните и Новогодишни празници за най-хубава украса. Пожела на всички участници да успеят в надпреварата.

Мария Радкова отправи въпрос към Кмета на Общината защо все още няма тоалетна на автогарата в Бяла Слатина. Сигурно това е единствената автогара в България, където няма тоалетна. Няма ли начин да се сезира ХЕИ или други институции и да се накара собственикът на автогарата да помисли и за пътниците.

Иво Цветков обеща да разследва случая и да даде отговор по-късно.

Мария Живкова повдигна проблема с бездомните кучета в селото. В техния квартал глутница кучета, живеещи в празните къщи нападат животните по дворовете и вече има много жертви. Трябва ли да чакаме да нападнат човек, за да се вземат мерки? Всички знаем, че по закон ловците нямат право да убиват кучетата, но тогава какво да се направи, за да се реши този проблем. Засега отговор на този въпрос няма.

Нели Гърголова допълни темата като помоли от името на кметството да се потърси сметка на Полигона за борба против градушките за кучетата, които обитават огромния двор и излизат на шосето, нападайки хора и други кучета.

Светлана Караджова обеща да отправи официално искане към директора на Полигона за справяне с проблема.


На събранието бяха взети следните решения:

Да бъдат набелязани терени за временни разделни сметища. Конкретно местата за тях ще бъдат набелязани на следващото събрание.

Предложението за преразпределение на контейнерите не бе прието.
Да се изберат отговорници по улици и квартали за почистването и изхвърлянето на отпадъците – на събранието през декември да има постъпили предложения и да се гласува.
Да се потърси компетентно мнение относно старата плачеща върба пред кметската сграда.
Да бъдат търсени начини да се влезе във връзка със собствениците на пустеещите къщи и да се намери решение за поддържането на площите пред тях.
Относно включването в кампанията на бТВ –само след решение на общината за включване в кампанията.
Футболният клуб „Ботев” да се регистрира в най-скоро време в съда.
Молба до Кмета на Общината за по-ранен час на връщане на децата в селото след училище.
Да се подават жалби при неспазване на транспортната схема.
Да се обмислят предложения за честване на 125-годишнината на селото.
Да продължим с изискванията си за подобряване на уличното осветление.
Да се потърсят начини за справяне с уличните кучета.
След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Следващото събиране е насрочено за 17 декември от 17 ч. в средния салон на читалището.

 


Протоколчик:
Мария Караджова

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.