Контакти

Кметство село Бърдарски геран
община Бяла слатина, област Враца

пощенски код- 3259
телефон- кмет- 09135/ 2285
гл.специалист- 09135/ 2294

работно време- 8.00 часа- 17.00 часа

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.