символи 1

Идейният проект за герба е дело на художника Илия Беширов от Враца, създаден за честването на 100-годишнината на Бърдарски геран през 1987 г.

символи 2

На входа на селото стои един метален знак, които е един от символите на Бърдарски геран, поставен също за честването на 100-годишнината на селото. Изработката на Стефан Софранов и Бойчо Симеонов от Бърдарски геран.

За 100-годишнината на селото специално създаденият герб намира място и в шестте идейни проекти за значки и двата проекта за плакети, създадени от Стефан Софранов.


символи 4

символи 3

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.